Concurs

Premis literaris ÀNGEL RUIZ I PABLO

Premis literaris ÀNGEL RUIZ I PABLO

Informació

S'ha enregistrat el teu vot.
¡Moltes gràcies! la teva valoració s'ha enregistrat correctament.
Es Castell
Sessions anteriors
divendres, 15 / març / 2019
09:00h - 13:00h
dimecres, 6 / febrer / 2019
09:00h - 00:00h
Descripció
BASES XIX PREMI DE CONTE ÀNGEL RUIZ I PABLO
(per a al·lots i al·lotes de 9 a 15 anys)
- Escriure un conte de tema lliure, amb una extensió mínima
de dos fulls i màxima de quatre, en mida DIN-A4. Hauran
d’estar manuscrits amb bona cal·ligrafia o mecanografiats a
doble espai.
- Hi haurà un únic guanyador amb una edat compresa entre
els 9 i 12 anys, que rebrà un premi valorat en 100,00€.
- Hi haurà un únic guanyador amb una edat compresa entre
els 13 i 15 anys, que rebrà un premi valorat en 150,00€.
BASES XVII PREMI DE NARRACIÓ CURTA ÀNGEL RUIZ I
PABLO
(per a al·lots i al·lotes de 16 a 18 anys)
- Escriure una narració curta en castellà o català. Temàtica
lliure, amb una extensió com a màxim de 10 fulls en paper
de mida DIN-A, mecanografiats a doble espai.
- Hi haurà un únic guanyador que rebrà un premi en metàl·lic
de 180,00 €.
BASES I PREMI DE COMIC ÀNGEL RUIZ I PABLO
- Fer un còmic. Temàtica lliure, amb una extensió com a
mínim de 7 fulls i màxim de 12 fulls en paper de mida DIN-A,
Hi haurà un únic guanyador que rebrà un premi en metàl·lic
de 180,00 €.
CONDICIONS GENERALS DELS PREMIS:
1.- Aquest premi està organitzar per LA RADIO MUNICIPAL ES
CASTELL i el propi Ajuntament.
2.- La decisió del jurat es donarà a conèixer el 23 d’abril.
El lliurament dels premis, en un acte públic a celebrar a la Sala
d’actes del Ajuntament des Castell, el proper dia 26 d’abril a les
19:30 hores.
3.- El jurat estarà format per tres persones, presidirà la regidora
de Cultura en representació de l’Ajuntament, dues relacionades
amb el mon de la docència, i un col·laboradors de Radio Es
Castell. Els organitzadors dels premis es reserven el dret a
quedar-se els treballs guanyadors, i la possibilitat de la seva
edició als mitjans de comunicació o en format de llibre. El fet de
presentar els treballs a aquest concurs, indica l’acceptació
d’aquestes bases per part dels autors o autores, i, en el seu
cas, el de les persones responsables dels menors d’edat.
4.- El termini de presentació de les obres serà el dia 15 de març
2019 fins a les 13:00 hores.
5.- Els treballs s’han d’adreçar a RÀDIO ES CASTELL, la
direcció de la ràdio es la del departament de Cultura, plaça
Esplanada, 5. 07720 Es Castell. També es poden portar
personalment.
6.- S’han de presentar tancats, dins d’un sobre, sense signar.
Dins aquest sobre, un altre de petit que dugui escrit el títol del
treball i dins el nom i llinatges de l’autor o autora, la seva
adreça, la seva edat, i un numero de telèfon, així com el nom
del centre on està estudiant si es el cas.
Detalls

ENTRADA GENERAL: Gratuït

Fotos
Comentaris