Concurs

Teatre de butxaca 2020

Teatre de butxaca 2020

Informació

S'ha enregistrat el teu vot.
¡Moltes gràcies! la teva valoració s'ha enregistrat correctament.
Ciutadella
Sessions anteriors
diumenge, 22 de març de 2020
09:00h - 00:00h
dilluns, 23 de març de 2020
09:00h - 09:00h
diumenge, 29 de març de 2020
09:00h - 00:00h
diumenge, 26 d’abril de 2020
09:00h - 00:00h
Descripció
Premi Teatre de Butxaca 2020

1-Convocatòria
Els organitzadors del Teatre de Butxaca (Ciutadella
Vella i Ciutadella Antiga) juntament amb el Cercle
Artístic convoquen el concurs de textos de Teatre de
Butxaca.

2- Modalitats i premis:
Es lliurarà un únic premi dotat amb 500€ per la millor obra.
L'obra guanyadora s’estrenarà durant el festival
Teatre de Butxaca 2020. Es representarà en sessió
contínua sis vegades, una cada mitja hora en horari de vespre. L’horari i el
dia exacte es concretarà més endavant.

3- Condicions tècniques/requisits
3.1 L’acció ha de transcórrer, en qualsevol tipus
d’escenari que es pugui trobar a un lloc cèntric del nucli
antic de Ciutadella (comerç, habitatge, dependències
diverses, despatxos, aules, cases senyorials…) Es
valorarà que l’acció no passi en bars ni restaurants. S’ha
de tenir en compte que seran representacions per a un
públic reduït (entre 20 i 35 espectadors).
El text ha d’estar escrit per a un màxim de tres
intèrprets, en llengua catalana o castellana. La
representació de l’obra no pot durar més de 15 minuts.
El text ha de ser inèdit i no s'ha d'haver representat.
3.2 El text s’haurà de presentar en un arxiu pdf, en lletra
Arial a cos 12. No haurà d’estar escrit en majúscules i
les acotacions explicatives hauran d’estar en cursiva.
3.3 Cada participant pot presentar tantes obres com
vulgui.

4- Presentació de les obres: requisits, terminis i
documentació
4.1 El termini d’admissió serà el 26 d'abril a les 23:55h.
El títol de l’obra premiada i el nom del seu autor es farà
públic entre els dies 16 i 17 de maig.
4.2 Les obres s'hauran d'enviar per correu electrònic a l'adreça
teatredebutxacaciutadella@gmail.com.
En el text del correu han de constar les dades de l’autor
(nom i cognom i telèfon de contacte), però EN CAP CAS
constaran al PDF, que no pot anar firmat.

5-Jurat
5.1 Teatre Butxaca i Cercle Artístic nomenaran
oportunament un jurat, que serà competent en totes
aquelles decisions que prengui d’acord amb aquestes
bases.
5.2 A criteri del jurat, el premi podrà declarar-se desert.
5.3 El jurat rebrà les obres rebudes sense cap dada de
l’autor.

6- Selecció i desenvolupament
6.1 Els autors poden presentar la seva obra, dirigint-la
ells mateixos o escollint un director per dur-la a escena.
En qualsevol cas director i actors hauran de tenir
experiència teatral prèvia i han de complir les
expectatives i requisits de qualitat dels organitzadors. En
cas que l’autor del text guanyador no vulgui participar en
la direcció i elecció dels actors, l’organització del Teatre
de Butxaca se’n farà càrrec o bé podrà ajudar a trobar
qui la representi.
6.2 L’organització assignarà l’espai a cada obra
seleccionada, sempre tenint en compte les necessitats
tècniques i les peculiaritats de cadascuna. Es tindran en
compte les aportacions i suggeriments de l’autor.

7- Altres determinacions
7.1 L’obra serà propietat de l’autor després de
l’esdeveniment del Teatre de Butxaca 2020.
7.2 La presentació d’originals al concurs suposa la plena
acceptació de les bases. Els organitzadors tenen la
facultat per resoldre qualsevol qüestió no prevista en
aquestes bases.
Detalls

ENTRADA GENERAL: Gratuït

GÈNERE: Artístic

Fotos
Comentaris