Jornades

I Seminari d’Història Medieval de Menorca

I Seminari d’Història Medieval de Menorca

Informació

S'ha enregistrat el teu vot.
¡Moltes gràcies! la teva valoració s'ha enregistrat correctament.
Descripció
I Seminari d’Història Medieval de Menorca.
Aforament limitat. Inscripcions al web de l'Ateneu de Maó.

Programa:
10.00 – 11.00 h Obertura i ponència inaugural del Seminari
Jaume Sastre Moll (Universitat de les Illes Balears)
La documentació medieval, referida a Menorca, en els Arxius de la Corona d’Aragó.

11.00 – 13.00 h. Sessió I:
Fonts per a una aproximació a la Menorca alt medieval
Modera: Jordi Saura Nadal

·Bartomeu Obrador (IPOA-Barcelona – IME)
Les fonts epigràfiques per a la Menorca tardoantiga: religiositat i quotidianitat.

·Josep Amengual (Centre d’Estudis Teològics de Mallorca)
De la continuïtat històrica dels jueus a les Balears fins a l’Almudaina iudaeorum, reconeguda per Jaume I.

12.00 – 12.15 h. Descans

·Milagros Guardia Pons (Universitat de Barcelona)
L’arqueologia monumental com a font per a l’estudi de Menorca en època vàndala i bizantina.

·Helena Kirchner (Universitat Autònoma de Barcelona) / Amalia Pérez-Juez (Boston University)
Alqueries andalusines a Menorca: criteris d’assentament i organització dels habitatges.


13.00 – 13.30 h. Debat.


PROGRAMA CAPVESPRE
16.00 – 18.00 h. Sessió II:
Una mirada a la baixa edat mitjana menorquina. Problemes i propostes de futur.
Modera: Bartomeu Obrador

·Begoña Pons Seguí (UB)
Fonts disponibles per al coneixement del monacat medieval a Menorca: relacions amb els monestirs de la Corona d’Aragó.

·Jordi Saura Nadal (Institut de Recerca en Cultures Medievals – Universitat de Barcelona)
Les fonts notarials a la Menorca baixmedieval: pèrdua irreparable?

·Daniel Duran i Duelt (independent scholar)
Recuperant el passat de les illes sense arxius. Els projectes de localització i edició documentals per Quios, Creta, Rodes i Xipre: un model i una proposta per a Menorca.

18.00 – 18.30 h. Debat

Clausura de les Jornades a càrrec de la presidenta de l’Ateneu, Dra. Margarita Orfila
Detalls

ENTRADA GENERAL: Gratuït

Fotos
Comentaris

Per fer després