Literatura

Llegir Joan Ramis

Llegir Joan Ramis

Informació

S'ha enregistrat el teu vot.
¡Moltes gràcies! la teva valoració s'ha enregistrat correctament.
Maó
Can Victori-Institut Menorquí d'Estudis
Sessions anteriors
dimecres, 8 de maig de 2019
20:00h - 21:00h
dimecres, 22 de maig de 2019
20:00h - 21:00h
dimecres, 5 de juny de 2019
20:00h - 21:00h
dimecres, 19 de juny de 2019
20:00h - 21:00h
dimecres, 17 de juliol de 2019
20:00h - 21:00h
dimecres, 7 d’agost de 2019
20:00h - 21:00h
dimecres, 11 de setembre de 2019
20:00h - 21:00h
dimecres, 25 de setembre de 2019
20:00h - 21:00h
dimecres, 9 d’octubre de 2019
20:00h - 21:00h
dimecres, 23 d’octubre de 2019
20:00h - 21:00h
dimecres, 6 de novembre de 2019
20:00h - 21:00h
Descripció
Llegir Joan Ramis, 200 anys després de la seva mort.

Lectura de textos de Joan Ramis i Ramis a càrrec de diferents persones. Més informació de les obres a la imatge.

8 de maig, Xavier Patiño
22 de maig, Jaume Gomila
5 de juny, Pep Valsalobre
19 de juny, Fina Salord
17 de juliol, Bartomeu Obrador
7 d'agost, Antoni Joan Pons
11 de setembre, Miguel Ángel Limón
25 de setembre, Eulàlia Miralles
9 d'octubre, Antoni Ferrer
23 d'octubre, Margarita Orfila
6 de novembre, Miquel À. Casasnovas.
Detalls

ENTRADA GENERAL: Gratuït

Fotos
Comentaris

Per fer abans