Visita Guiada

VISITA GUIADA A SA COVA DE S'AIGUA (de juliol a novembre 2021)

VISITA GUIADA A SA COVA DE S'AIGUA (de juliol a novembre 2021)

Informació

S'ha enregistrat el teu vot.
¡Moltes gràcies! la teva valoració s'ha enregistrat correctament.
Descripció
MÁS ABAJO ENCONTRARÁ EL TEXTO EN ESPAÑOL

Visita guiada a "Sa Cova de s'Aigua", un recorregut per l'interior de la cova on es podran veure les formacions que vesteixen aquesta gruta i la seva història.

HORARIS VISITES
Visites tots els dies de la setmana a partir de dimecres 7/7/2021 fins el 30/11/2021 (l'octubre i novembre no es faran visites els dilluns i dijous).
Les entrades es posaran a disposició el dimarts dia 6 de juliol a les 18.00 hores.
Consulti els dies i horaris a la plataforma de venda.

TARIFES DE PREUS
Majors de 15 anys: 10 euros
De 8 fins a 15 anys: 5 euros
Menors 8 anys: gratuït
Majors 65 anys i jubilats: 6 euros
Persones discapacitades (amb acreditació): 5 euros ( només els divendres i per a les persones que necessiten el servei d'eruga.
Grup (10 persones adultes o més): 6 euros
Grups entitats socials sense ànim de lucre (a partir de 30 persones): 5 euros
Entrada grups estudiants: 3 euros
Per reserva de grups, segons les tarifes establertes, s'ha de contactar amb nan@nanventura.es

INFORMACIÓ IMPORTANT:
•L'adquisició de les entrades es pot fer online i als següents punts de venda: OIT Ciutadella, Maó Centre i port i Torre d'en Galmés (a partir de novembre només online, Maó centre i Torre d'en Galmés). Abans de comprar entrades online s'ha d'haver registrat a la plataforma de venda. Recomanem fer tota l'operació amb un ordinador, les tabletes i els telèfons mòbils poden donar problemes d'actualització de dades.
•Els aforaments fa referència a persones, per tant els fillets de qualsevol edat també han de tenir entrada. Actualment l'aforament és de 14 persones.
•No és possible reservar entrades per telèfon o per correu electrònic.
•Les visites es faran en català i/o castellà o anglès.
Les visites de les 10.15 h i les 16.00 h es faran en anglès (A partir de dia 11 de novembre es faran a les 15.00 hores).
•Les visites són guiades.
La durada aproximada de la visita és de 45 minuts.
•Visites per a persones amb mobilitat reduïda els divendres a les 11.30 i a les 17.00 hores (el novembre es faran a les 11.00; el 19 i 26 a les 11.30 h).
•Per a les persones amb mobilitat reduïda hi ha disponible un sistema d'accés elèctric (eruga) per persona i visita estipulada . A la cova hi ha 84 escalons, dels quals 49 es fan amb el servei de l’eruga. La resta d’escalons és un recorregut que l’usuari segueix la visita des de dalt, sense haver de passar pels 35 escalons de baixada i pujada. És imprescindible adquirir l’entrada indicada com a tal al sistema de compra via online o dir-ho als punts de venda. En cas de que una persona adquireixi una entrada per al servei d’eruga i no tingui mobilitat reduïda, i per tant podria fer la visita amb normalitat, quedarà fora de la visita i no se li retornaran els diners de l’entrada. Es prega que aquest servei només el reservin les persones que ho necessitin, perquè reservant la visita persones que poden fer-la caminant i sense dificultat de mobilitat lleva el lloc a una altra que veritablement ho necessita, a part de dificultar el treball de l’organització. Es pot adquirir entrada per aquest perfil de persones fins els dijous a les 18.00 hores, així l'organització te temps d'organitzar la visita.
•Es recomana la utilització de sabata plana per evitar torçudes i caigudes, tot i que el terreny està en bones condicions.
•S’ha d’arribar a la zona de recepció com a mínim 15 minuts abans respecte a l’hora de la visita. En cas de no accedir a les coves el dia i hora indicats es perdrà el dret d'entrada i no es retornarà els diners.
•Tampoc s'admeten canvis de data ni modificacions en la tipologia d'entrada.
•A l'accedir a la cova, el públic podrà ser sotmès a un registre segons la llei. No està permès entrar amb objectes que puguin ser de consideració perillosos per a l'organització, així com l'accés amb maletes o altres objectes de grans dimensions. Es reserva el dret d'admissió. Abans d’entrar a la cova s’han de posar gel hidroalcohòlic a les mans i portar mascareta. Dins la cova respectin les distàncies de seguretat i s’ha de procurar que els grups de convivència vagin junts en tot moment.
•No està permès sortir del recorregut i tampoc tocar o emportar-se res de l’interior de la cova. No està permès deixar res dins la cova, fems, utensilis, roba... S’ha d’anar molt en compte en que no caigui res al llac, si fos així només ho podrà recuperar personal autoritzat.
•Els menors d'edat han d'anar acompanyats en tot moment d'un adult.
•No està permès l’accés amb mascotes.
•No es permet fumar.
•No està permès introduir begudes o aliments.
•Està permès realitzar fotografies.


INFORMACIÓ:
L'adquisició d'aquesta entrada suposa l'acceptació de les següents condicions:
Aquesta entrada disposa de diferents mesures de seguretat. Cada codi de barres és únic i permet un únic accés. L'Organització no garanteix la seva autenticitat si no ha estat adquirida als punts oficials de venda. Tota entrada esmenada, trencada, sospitosa de falsificació o adquirida il.lícitament autoritzarà a l'Organització a privar l'accés al seu portador. Així mateix, el portador de l'entrada perdrà els seus drets al sortir del recinte. En el cas d'haver aplicat un descompte a la compra de l'entrada, l'Organització requerirà l'acreditació del mateix per poder accedir al recinte. Una vegada adquirida l'entrada no serà canviada, ni el seu import retornat, excepte per cancel.lació de l'esdeveniment. En aquest cas, l'Organització es compromet a la devolució de l'import d'aquesta entrada. És prohibit l'ús del flash, així com l'entrada al recinte amb qualsevol objecte o producte que l'Organització consideri perillós. És reservat el dret d'admissió. El portador autoritza a l'Organització a efectuar, d'acord amb la Llei, les revisions o registres de persona i tinences per tal de verificar que es compleixin les condicions de seguretat. No es permet entrar a l'esdeveniment un cop hagi començat, al menys que es faci una pausa. Cal conservar aquesta entrada fins a la sortida del recinte. L'Organització es reserva el dret de modificar el programa de l’espectacle. DAU PRODUCCIONS, és l’entitat organitzadora i responsable de l'esdeveniment a tots el efectes. El cobrament de l’entrada es realitza a través de l’empresa Koobinevent S.L., NIF: B55075022; adreça al C/ Pic de Peguera nº 11, 17003 Girona, tel: 972183207; E-mail: info@koobinevent.com. Que és qui ha estat contractada per DAU PRODUCCIONS, S.L., per què gestioni la venda de les entrades a través de la seva plataforma, En cas de cancel·lació, per ordre de DAU PRODUCCCIONS S.L, Koobinevent posarà els mitjans per que es pugin fer la devolucions. Per qualsevol consulta o informació poseu-vos en contacte amb l'empresa organitzadora DAU PRODUCCIONS, S.L., Tel: 676.473.471; E-mail: nan@nanventura.es POLÍTICA DE DEVOLUCIONS I CANCEL·LACIÓ: Una vegada adquirida l'entrada no serà canviada, ni el seu import retornat, excepte per cancel.lació de l'esdeveniment. En aquest cas, l'Organització es compromet a la devolució de l'import d'aquesta entrada.


PUNTS DE VENDA: Oficines d'informació turística de Ciutadella, Maó (port i carrer Ses Moreres), Torre d’en Galmés i menorca.es
A partir de novembre només online, Maó centre i Torre d'en Galmés.

----------------------------------------------
Visita guiada a "Sa Cova de s'Aigua", un recorrido por el interior de la cueva donde se podrán ver las formaciones que visten esta gruta y su historia.

HORARIOS VISITAS
Visitas todos los días de la semana a partir de Miércoles, 07/07/2021 hasta el 30/11/2021 (en octubre y noviembre no habrá visitas los lunes y jueves).
Consulte los diferentes días Y horarios de visita en la plataforma de venta.

TARIFAS DE PRECIOS:
Mayores de 15 años: 10 euros
De 8 hasta 15 años: 5 euros
Menores 8 años: gratuito
Mayores 65 años y jubilados: 6 euros
Personas discapacitadas (con acreditación): 5 euros. Solo para las visitas de los viernes y para las personas que necesiten el servicio de oruga.
Grupo (10 personas adultas o más): 6 euros
Grupos entidades sociales sin ánimo de lucro (a partir de 30 personas): 5 euros
Entrada grupos estudiantes: 3 euros
Para reserva de grupos, según las tarifas establecidas, se debe contactar con nan@nanventura.es

INFORMACIÓN IMPORTANTE:
• La adquisición de las entradas se puede hacer online y en los siguientes puntos de venta: OIT Ciutadella, Maó centro y puerto y Torre d'en Galmés (a partir de noviembre solo online, Maó centro y Torre d'en Galmés). Antes de comprar entradas online debe haberse registrado en la plataforma de venta. Recomendamos hacer toda la operación con un ordenador, las tablets y los teléfonos móviles pueden dar problemas de actualización de datos.
• Los aforos hace referencia a personas, por lo tanto los hijos de cualquier edad también deben tener entrada. Actualmente el aforo es de 14 personas.
• No es posible reservar entradas por teléfono o por correo electrónico.
• Las visitas se harán en catalán y / o castellano o inglés.
Las visitas de las 10:15 h y las 16:00 h se harán en inglés (en noviembre se harán a las 15:00 horas).
• Las visitas son guiadas.
La duración aproximada de la visita es de 45 minutos.
• Visitas para personas con movilidad reducida los viernes a las 11.30 y las 17.00 horas (en noviembre se harán a las 11:00; el 19 y 26 a las 11.30 h).
• Para las personas con movilidad reducida hay disponible un sistema de acceso eléctrico (oruga) por persona y visita estipulada. En la cueva hay 84 escalones, de los cuales 49 se hacen con el servicio de la oruga. El resto de escalones es un recorrido que el usuario sigue la visita desde arriba, sin tener que pasar por los 35 escalones de bajada y subida. Es imprescindible adquirir la entrada indicada como tal en el sistema de compra vía online o decirlo en los puntos de venta. En caso de que una persona adquiera una entrada para el servicio de oruga y no tenga movilidad reducida, y por lo tanto podría hacer la visita con normalidad, quedará fuera de la visita y no se le devolverá el dinero de la entrada. Se ruega que este servicio sólo lo reserven las personas que lo necesiten, porque reservando la visita personas que pueden hacerla andando y sin dificultad de movilidad quita el lugar a otra que verdaderamente lo necesita, aparte de dificultar el trabajo de la organización. Se puede adquirir entrada para este perfil de personas hasta los jueves a las 18.00 horas, así la organización tiene tiempo de organizar la visita.
• Se recomienda la utilización de zapato plano para evitar torcidas y caídas, aunque el terreno está en buenas condiciones.
• Se debe llegar a la zona de recepción al menos 15 minutos antes respecto a la hora de la visita. En caso de no acceder a las cuevas el día y hora indicados se perderá el derecho de entrada y no se devolverá el dinero.
• Tampoco se admiten cambios de fecha ni modificaciones en la tipología de entrada.
• Al acceder a la cueva, el público podrá ser sometido a un registro según la ley. No está permitido entrar con objetos que puedan ser considerados peligrosos para la organización, así como el acceso con maletas u otros objetos de gran tamaño. Se reserva el derecho de admisión. Antes de entrar a la cueva se deben poner gel hidroalcohólico en las manos y llevar mascarilla. Dentro de la cueva respeten las distancias de seguridad y se debe procurar que los grupos de convivencia vayan juntos en todo momento.
• No está permitido salir del recorrido y tampoco tocar o llevarse nada del interior de la cueva. No está permitido dejar nada dentro de la cueva, basura, utensilios, ropa... Hay que tener mucho cuidado en que no caiga nada en el lago, de ser así sólo lo podrá recuperar personal autorizado.
• Los menores de edad deben ir acompañados en todo momento de un adulto.
• No está permitido el acceso con mascotas.
• No se permite fumar.
• No está permitido introducir bebidas o alimentos.
• Está permitido realizar fotografías.

INFORMACIÓN:
La adquisición de esta entrada supone la aceptación de las siguientes condiciones:
Esta entrada dispone de diferentes medidas de seguridad. Cada código de barras es único y permite un único acceso. La Organización no garantiza su autenticidad si no ha sido adquirida en los puntos oficiales de venta. Toda entrada enmendada, rota, sospechosa de falsificación o adquirida ilícitamente autorizará a la Organización a privar el acceso a su portador. Asimismo, el portador de la entrada perderá sus derechos al salir del recinto. En el caso de haber aplicado un descuento en la compra de la entrada, la Organización requerirá la acreditación del mismo para poder acceder al recinto. Una vez adquirida la entrada no será cambiada, ni su importe devuelto, excepto por cancelación del evento. En este caso, la Organización se compromete a la devolución del importe de esta entrada. Está prohibido el uso del flash, así como la entrada al recinto con cualquier objeto o producto que la Organización considere peligroso. Está reservado el derecho de admisión. El portador autoriza a la Organización a efectuar, de acuerdo con la Ley, las revisiones o registros de persona y tenencias para verificar que se cumplan las condiciones de seguridad. No se podrá entrar al evento cuando éste haya empezado, a menos que se haga una pausa. Hay que conservar esta entrada hasta la salida del recinto. La Organización se reserva el derecho de modificar el programa del espectáculo. DAU PRODUCCIONES, es la entidad organizadora y responsable del evento a todos los efectos. El cobro de la entrada se realiza a través de la empresa Koobinevent S.L., NIF: B55075022; dirección en C / Pic de Peguera nº 11, 17003 Girona, tel: 972183207; E-mail: info@koobinevent.com. que es quien ha sido contratada por DAU PRODUCCIONS, SL, para que gestione la venta de las entradas a través de su plataforma. En caso de cancelación, por orden de DAU producccions SL, Koobinevent pondrá los medios para que se puedan hacer la devoluciones. Para cualquier consulta o información póngase en contacto con la empresa organizadora DAU PRODUCCIONS, S.L., Tel: 676 473 471; E-mail: nan@nanventura.es POLÍTICA DE DEVOLUCIONES Y CANCELACIÓN: Una vez adquirida la entrada no será cambiada, ni su importe devuelto, excepto por cancelación del evento. En este caso, la Organización se compromete a la devolución del importe de esta entrada.


PUNTOS DE VENTA: Oficinas de información turística de Ciutadella, Maó (puerto y calle Ses Moreres), Torre d'en Galmés y menorca.es
(A partir de noviembre solo online, Maó centro y Torre d'en Galmés).------------------------------------
WASSERHÖHLE ("COVA DE S’AIGUA“)

WICHTIGE INFORMATIONEN:
Die Eintrittskarten können online und an folgenden Verkaufspunkten erstanden werden: Tourismusbüros in Ciutadella, Mahón Innenstadt und Mahón Hafen sowie an der “Torre d’en Galmés”(im November nur online, im Büro im Zentrum von Maó und in Torre d'en Galmés). Für den Verkauf online müssen Sie sich vorher auf der Verkaufsplattform registrieren (klicken Sie auf “Karten kaufen”, es öffnet sich eine neue Seite auf der Sie sich im “persönlicher Bereich” registrieren können). Die Schritte zur Anmeldung finden Sie unter den Fotos der zum Verkauf stehenden Aktivitäten.

Wir empfehlen den gesamten Vorgang an einem Computer durchzuführen, da es bei Tablets und Mobiltelefonen zu Problemen bei der Datenaktualisierung kommen kann.

• Derzeit beträgt die Kapazität 13 Personen plus Führer, wobei diese Anzahl jederzeit von den geltenden Vorschriften geändert werden kann.
• Diese Kapazität bezieht sich auf alle Personen, daher müssen auch Kinder eine Zulassung besitzen, auch wenn für sie der Eintritt frei ist.
• Es ist nicht möglich, Eintrittskarten per Telefon oder Email zu buchen.
• Die Buchungen online sind nur bis 18 Uhr des Vortags möglich, danach können die Eintrittskarten nur noch an den Verkaufsstellen erworben werden.
• Die Besuche werden begleitet und finden auf Katalanisch und/oder Spanisch oder auf Englisch statt. Die ungefähre Dauer des Besuchs beträgt 45 Minuten.
• Für Personen mit eingeschränkter Mobilität steht pro Person und Besuch eine Treppenraupe zur Verfügung. In der Höhle gibt es 84 Stufen, von denen 49 mit der Treppenraupe überwunden werden.
Für die restlichen Stufen existiert eine Route die von oben nach unten verläuft, ohne die 35 Stufen hinunter und hinauf benutzen zu müssen. Es ist unbedingt nötig beim Kauf online oder an den Verkaufsstellen die eingeschränkte Mobilität anzugeben. Für die Begleitperson des Rollstuhlfahrers steht ebenfalls eine Eintrittskarte zur Verfügung.
Wenn jemand eine Eintrittskarte für die Treppenraupe anmeldet ohne tatsächlich mobil eingeschränkt zu sein und daher den Besuch normal absolvieren könnte, wird sowohl diese Person als auch die Begleitperson vom Besuch ausgeschlossen und das Eintrittsgeld wird nicht erstattet. Bitte beachten Sie, dass dieser Service nur von denjenigen gebucht werden sollte, die ihn auch wirklich benötigen.
• Es wird empfohlen, flache und bequeme Schuhe zu tragen, auch wenn das Gelände in gutem Zustand ist.
• Bitte finden Sie sich mindestens 15 Minuten vor dem Besuchertermin an der Rezeption ein.
Wenn Sie die Höhle nicht am angegebenen Tag und zur angegebenen Uhrzeit besuchen, verfällt die Eintrittskarte und das Geld wird nicht zurückerstattet.
• Rückerstattungen, Terminänderungen oder Änderungen der Art des Eintritts sind nicht zulässig.
• Beim Betreten der Höhle kann es zu Durchsuchungen kommen die gesetzlich zulässig sind. Das Betreten mit Gegenständen, die für die Organisation als gefährlich angesehen werden können, sowie der Zugang mit Koffern oder anderen grossen Objekten ist nicht gestattet.
• Die Organisation behält sich das Zulassungrecht vor.
• Vor Betreten der Höhle müssen die Hände mit hydroalkoholischem Gel desinfiziert werden und es ist vorgeschrieben, eine Mund- und Nasenbedeckung zu tragen.
• Der Sicherheitsabstand muss jederzeit eingehalten werden und wir empfehlen, dass Leute aus dem gleichen Haushalt immer zusammen bleiben.
• Es ist nicht gestattet:
Die vorgegebene Route zu verlassen
Im Inneren der Höhle etwas zu berühren oder mitzunehmen
In der Höhle Abfall, Utensilien, Kleidung… zurückzulassen. Achten Sie besonders darauf, dass nichts in den See fällt. Falls etwas hinein fällt, kann es nur von befugtem Personal rausgeholt werden.
Der Zutritt mit Haustieren.
Rauchen.
Mitbringen von Getränken oder Lebensmitteln.
Fotografieren ist erlaubt
• Minderjährige müssen jederzeit von einem Erwachsenen begleitet werden.
-------------------------------------

COVA DE S’AIGUA

IMPORTANT INFORMATION :
• Tickets can be purchased on-line or from the tourist information centres in Ciutadella, in Maó town centre and in the port of Maó, as well as from Torre d'en Galmés (in November only online, Maó centre and Torre d'en Galmés). Before buying tickets online, you first need to register: click on the book tickets link on the page and register in the personal area tab in the top bar. Instructions for registration are to be found below the picture of the event listed.

It is preferable to use a personal computer for the transaction, as tablets and mobile phones may have issues with data refreshing.
• Capacity is at present 13 people plus a guide. The number is subject to current regulations, which may change at any given time.
• The capacity refers to the total number of visitors, therefore children of all ages must have a ticket, including the ones who do not pay an admission fee.
• Tickets cannot be booked by telephone or email.
• Tickets for the following day cannot be purchased online after 6pm, although they can still be purchased at the various points of sale.
• Tours are conducted either in Catalan and/or Spanish or in English. The tours are guided and last about 45 minutes.
• An electric tracked wheelchair is available for persons of reduced mobility (one person per scheduled tour). There are 84 steps in the cave in total, 49 of which are accessible with the tracked wheelchair.

The remaining 35 steps inside the cave do not need to be negotiated, as visitors in the tracked wheelchair can continue the visit from above. When purchasing your ticket, whether online or at a ticket office, please ensure you book the tracked wheelchair. Tickets are available for a person to accompany the person using the tracked wheelchair.
In the event that a person purchases a ticket for the tracked chair but is not of reduced mobility and can walk down the steps, both they and their companion will be excluded from the visit and no refund will be made. The service is reserved only for those who need it.

• It is advisable to wear suitable footwear, even though the terrain is in good condition.
• Please be at the reception area at least 15 minutes before the time of your visit.
Failure to arrive at the cave on the day and time booked will result in cancellation of the ticket and no refund will be made.
• Tickets cannot be refunded or rescheduled, nor can tickets be modified.
• Before entering the cave, visitors may be screened in accordance with the law. Objects deemed dangerous by the organisation are not permitted, nor is access with suitcases or other large items.
• The right for admission is reserved.
• Before entering the cave, visitors are required to apply hand sanitiser and to wear a face mask.
• A safe distance is to be kept at all times. Members of a same household are to stay together at all times.
• Please note the following:
o No stepping away from the path.
o No touching anything within the cave or removing anything.
o Do not leave anything inside the cave - waste, objects, items of clothing, etc. Particular care must be taken to avoid dropping anything into the lake. Should this happen, it can only be retrieved by authorised personnel.
o No pets.
o No smoking.
o No food or drink can be brought in.
o It is allowed to take pictures.
• Children must be accompanied by an adult at all times.---------------------------------------------

COVA DE S’AIGUA

INFORMATIONS IMPORTANTES

- Les billets peuvent être achetés en ligne et aux points de vente suivants : OT Ciutadella, OT Maó Centre, OT Port de Maó et Torre d'en Galmés (en novembre uniquement online, au bureau du centre de Maó et en Torre d'en Galmés). Avant d'acheter des billets en ligne, vous devez vous inscrire sur la plate-forme de vente (cliquez sur le bouton "acheter des billets" de cette page, qui vous mènera à une nouvelle page, où vous vous inscrirez dans la barre en haut où il est indiqué "espace personnel"). Vous trouverez les démarches pour vous inscrire sous les photos des activités à vendre.
Nous vous recommandons d'effectuer toute l'opération avec un ordinateur, les tablettes et les téléphones portables pouvant causer des problèmes de mise à jour des données.
• La capacité actuelle est de 13 personnes plus le guide, bien que ce nombre puisse être revu en fonction de la réglementation en vigueur.
• Les jauges se réfèrent à des personnes, donc les enfants de tout âge doivent également avoir un billet, même si l'entrée est gratuite.
• Il n'est pas possible de réserver des billets par téléphone ou par e-mail.
• A partir de 18 heures la veille des activités, les billets pour le lendemain ne peuvent plus être achetés en ligne, mais les billets peuvent être achetés aux points de vente.
• Les visites se feront en catalan et/ou en espagnol ou en anglais. Les visites sont guidées. La durée approximative de la visite est de 45 minutes.
• Pour les personnes à mobilité réduite, un système d'accès électrique (chenille) est disponible par personne et par visite. Il y a 84 marches dans la grotte, dont 49 sont réalisées avec le service de la chenille.
Le reste est un itinéraire qui permet à l'utilisateur de suivre la visite depuis le haut, sans avoir à monter et descendre les 35 marches. Il est indispensable d'acheter le billet indiqué comme tel dans le système d'achat en ligne ou de le demander aux points de vente. Un billet est également disponible pour l'accompagnateur de la personne en fauteuil roulant.
Dans le cas où une personne achèterait un billet pour le service de la chenille et ne serait pas à mobilité réduite, et pourrait donc effectuer la visite normalement, elle et son accompagnateur seront exclus de la visite et ne seront pas remboursés du prix d'entrée. Nous vous demandons de ne réserver ce service que pour les personnes qui en ont besoin.
• Des chaussures plates confortables sont recommandées, bien que le terrain soit en bon état.
• Veuillez vous présenter à la réception au moins 15 minutes avant l'heure de la visite.
Si vous n'entrez pas dans les grottes le jour et l'heure indiqués, vous perdrez le droit d'entrée et aucun remboursement ne sera effectué.
• Les remboursements, les changements de date et les modifications du type d'entrée ne sont pas autorisés.
• En entrant dans la grotte, le public peut être soumis à une fouille conformément à la loi. Il est interdit d'entrer avec des objets qui pourraient être considérés comme dangereux pour l'organisation, ainsi que d'accéder avec des valises ou d'autres objets volumineux.
• Le droit d'admission est réservé.
• Avant d'entrer dans la grotte, vous devez vous mettre du gel hydroalcoolique sur les mains et porter un masque.
• Les distances de sécurité doivent être respectées à tout moment et nous recommandons que les groupes de cohabitation restent ensemble tout le temps.
• Il n’est pas autorisé de :
o Quitter l'itinéraire.
o Toucher ou prendre quoi que ce soit à l'intérieur de la grotte.
o Laisser quoi que ce soit à l'intérieur de la grotte : déchets, ustensiles, vêtements… Il faut faire particulièrement attention à ce que rien ne tombe dans le lac. Si tel est le cas, seul le personnel autorisé pourra le récupérer.
o D’accéder à la grotte avec des animaux domestiques.
o Fumer.
o Introduire des boissons ou des aliments.
o Prendre des photos est autorisé.
• Les mineurs doivent être accompagnés en tout temps par un adulte.


Detalls

CREA L'ESDEVENIMENT: SuperUsuari - Nan Ventura

ENTRADA GENERAL: 10,00€

DURADA: 45 minuts

EDAT: Tots els públics

GÈNERE: Natura

SITUACIÓ: Interior

Fotos
Comentaris

Per fer després