Pintors i escultors

Carles Gomila

Carles Gomila

Informació

S'ha enregistrat el teu vot.
¡Moltes gràcies! la teva valoració s'ha enregistrat correctament.
Dades bàsiques
Especialitats: Pintura a l'oli. Figura humana.
Població: Ciutadella
Fotos
Vídeos