Culturals

Casino 17 de Gener

Casino 17 de Gener

Informació

S'ha enregistrat el teu vot.
¡Moltes gràcies! la teva valoració s'ha enregistrat correctament.
Dades bàsiques
Horari: Tot el dia
Telèfon: 971 48 24 19
Adreça: Avinguda de la Constitució, 18, 07760 Ciutadella de Menorca
Població: Ciutadella
Descripció
La petita burgesia ciutadellenca, professionals liberals, petits propietaris i els sectors obrers, nascuts de la incipient indústria del calçat viva a Ciutadella a final del segle XIX, funda, el 6 de setembre de 1889, el Casino 17 de Gener. Posen a la venda unes accions per valor de 5 pessetes, i aquests diners formen el primer capital social que convertiria el somni del Casino Nou en una realitat.
Els primers objectius del nou casino són proporcionar a la ciutadania un lloc d’esbargiment després de les llargues jornades laborals. Un centre de formació cultural pel poble amb pocs recursos, un lloc de lectura lliure en una època en què la literatura estava reservada a un sector més adinerat.
El primer president, Martí Mercadal, fou seguit de molts d’altres, entre els quals cal destacar Teodoro Canet, primer diputat a Corts de Ciutadella i defensor incansable del republicanisme a Menorca. Jaume Guitaro Fornaris va ser un altre del primers presidentes de l’entitat, batle de Ciutadella l’any 1927 i, com en Canet, un republicà convençut.
Durant els darrers anys del segle XIX, el Casino 17 de Gener, presidit per Enric Traid, està molt marcat per la política; però també és molt actiu en actes sociomusicals i culturals. Sarsueles, òperes i espectacles de circ són habituals al centre, una activitat que converteix Traid en un dels millors presidents que recorda'm.
El 23 de desembre de 1906, amb els torrons de Nadal, el Casino 17 de Gener es transforma en el Casino 17 de Enero de Unión Republicana. N'era el president Rafel Febrer, que porta l’entitat cap a un objectiu ben diferent del fundacional: treballar perquè triomfin a Ciutadella i a Menorca els ideals del partit d'Unió Republicana.

El Casino s’organitzava com avui, per seccions: la societat coral L’Alborada, la societat de Socors Mutus, la Secció Femenina i Joventut Republicana en són uns exemples. Una altra secció que esdevindria decisòria per a la nostra història fou la secció esportiva amb l’arribada del futbol, el Zamora FC o el Minerva.
Els republicans del Casino 17 de Gener mantenien una ideologia moderada, enfora de les esquerres del Partit d’Esquerres Republicanes; per això el 20 de setembre de 1936 els marxistes, és a dir, el Front Popular, confiscaren el centre.
Acabada la Guerra Civil comença una etapa de confusió. D’una banda es dissol el Casino 17 de Gener i, per l’altra, pren el control del patrimoni social el Club Deportivo Minerva, una secció del mateix Casino nascuda abans de la guerra que obre una porta a la continuïtat de l’entitat, com així va ser. A poc a poc el Minerva anava recuperant les activitats que eren pròpies del Casino 17 de Gener, suposadament dissolt, que mesclava amb les activitats merament esportives.
El 26 de març de 1953 el delegat del Govern del general Franco autoritza el renaixement d’una societat que en realitat no havia mort mai, el Casino 17 de Gener. Els nous objectius són culturals, recreatius i formatius. Així, s’organitzaran conferències culturals i formatives, exposicions, teatre, sarsueles, balls.
Una remodelació total del local social, inaugurada el 17 de gener de 1956, converteix l’entitat en la que disposa de millors instal•lacions a Ciutadella per arribar als seus fins; però també deixa un deute que seria la principal preocupació dels directius de l’època.
Mai més el 17 de Gener tindria vocació política. Amb l’arribada de la democràcia, l’entitat no fa diferències entra partits i accepta amb normalitat el joc democràtic obert a tota classe de debats. Entre els seus socis es troben representades totes les ideologies. Arriben els premis que avui són emblemàtics: els Ciutadellencs de s’Any, amb els “Fabiols”. També participa en l’expansió de l'hípica, comprant un cavall, es forma el club de bàsquet Casino 17 de Gener, es fa el concurs de miss i agafen molta forca els balls de Carnaval i l’Estudiantina. I així arriba el Centenari.
Acaba el segle XX amb la reforma parcial del teatre; però continuen les deficiències econòmiques, ara més agudes que mai per l'endeudament de les obres. A causa d'unes deficiències estructurals, el 17 de Gener fa una reforma completa del local social i deixa unes instal•lacions modernes que són ben acollides per la població en uns moments en què Ciutadella està molt mancada d'infraestructures socioculturals; però alhora deixa un endeutament tan important que la Junta del president Pons Torres ha de prendre mesures dràstiques: augmenta les quotes als socis i elimina totes aquelles despeses que no són imprescindibles per a la difusió sociocultural menorquina. Tanmateix, a pesar de les dificultats, l’entitat recupera el prestigi com a motor cultural a l’illa de Menorca i obre debats tan importants com els recursos hídrics a l'illa. D'altra banda, la producció teatral, la divulgació de la història local, la gastronomia, el Foto Club o el Banc del Temps són una petita mostra d’un gran ventall del que el Casino anomena el nou ressorgiment cultural del 2009.
Ciutadella Desembre de 2009.
Fotos