Culturals - Musicals

Escola Municipal d'Ensenyaments Artístics de Sant Lluís (EMEA)

Escola Municipal d'Ensenyaments Artístics de Sant Lluís (EMEA)

Informació

S'ha enregistrat el teu vot.
¡Moltes gràcies! la teva valoració s'ha enregistrat correctament.
Dades bàsiques
Horari: Per al curs 2014-2015:
Oficina de Secretaria:
Capvespres: de dilluns a dijous, de 17 a 19 h
Matins: dijous, d'11 a 13 h
Telèfon: 971152087
Adreça: C/Sant Lluís, 56, 2n pis ("Dalt La Bolla)
Població: Sant Lluís
Descripció
L'Escola Municipal d'Ensenyaments Artístics de Sant Lluís té la finalitat d'apropar l'art i la cultura per a tothom, sense fer distincions per edat, habilitats, interesos o coneixements. El professorat es compromet dia a dia en fer disfrutar i ensenyar mitjançant les disciplines artístiques més conegudes, deixant espai també a d'altres no tan exteses. Així les activitats es condensen en tres departaments per tal de cohesionar les matèries i unificar criteris: Departament d'Arts Plàstiques, Departament d'Expressió Corporal i Departament de Música.


Fotos