Culturals - Musicals - Altres

Federació Menorquina de Grups Folklòrics

Federació Menorquina de Grups Folklòrics

Informació

S'ha enregistrat el teu vot.
¡Moltes gràcies! la teva valoració s'ha enregistrat correctament.
Dades bàsiques
Adreça: carrer Fred 58 Ferreries
Població: Ferreries
Descripció
La Federació Menorquina de Grups Folklòrics és una associació que com bé indica el seu nom, té com a socis gairebé tots els grups folklòrics que hi ha a Menorca actualment. Aquesta associació comença a gestar-se durant l’any 1998 recolzats per la Federació de música i ball de Mallorca, que en tot moment ens van assessorar i passar tota la documentació i informació necessària per poder tirar endavant. Durant tot el curs vam estar elaborant els estatuts i el reglament de règim intern que ens regeix. El gener de 1999 ens donem d’alta al registre d’associacions legalitzant la nostra situació iniciant un nou camí apassionant cap a la consolidació del nostre folklore (músiques i balls populars) i sobretot aconseguir un respecte cap a un grup cultural que degut a ser una opció, que tothom creu molt interessant, gairebé mai rep el recolzament necessari per seguir avançant.
Fotos