Ses notícies d'en Nan

Articles i entrevistes de cultura i oci

Articles
21.000 opinions sobre el 21% d'IVA cultural

"Gravar la cultura amb un 21% (molt per davall de l'impost de la pornografia, per exemple) és voler mantenir els ciutadans allunyats de l'art i de la creativitat, convertint-los en anodins desinformats incapaços de desenvolupar el sentit crític de la vida. Per a l'artista un esforç sobreafegit, si vol que el públic conegui el seu treball ha d'ajustar al màxim les despeses dels espectacles. Una indignitat."

Jordi Odri (actor, director, poeta)

"La cultura d'un poble engloba les seves costums, tradicions, identitat, l'expressió, la forma de ser, en fi, forma part dels habitants, raó prou coherent per a que l'estat no hagués de cobrar cap tipus d'imposts, o més baixos."

Josele Abelairas (cantant)

 "El 21% d'IVA és un impost  que ofega la cultura, però no ho aconseguiran. Sembla que és una manera de segar els coneixements, amb les mancances culturals, per poder manipular-nos a la manera que més convé als governants. Entre tots hem de treballar culturalment per a que açò no ho aconsegueixin. Un poble sense cultura, és un poble mort."    

Toni Riudavets (actor)

"La primera penalització que patim els artistes abans d'aplicar el 21% d’IVA, que per sí és un impost amb percentatge molt gran, és la baixada d'encàrrecs. És a dir, tenim menys feina."

Miquel Bosch (pintor)

 "El 21% d’IVA en Cultura fa que tot el sector cultural sigui menys accessible a la gent. Avui dia anar al cinema o al teatre és un luxe!"

Len Serra ( vestuari teatral)

 "Si atenem la màxima "el coneixement ens farà lliures", s’entén la dèria dels governants per esquarterar tot allò que tingui a veure amb qualsevol cosa que fonamenti les nostres llibertats més preuades. La cultura d’un poble és un pilar fonamental del coneixement i aquesta sempre s’obre camí tot i els esforços constants dels poderosos per mirar d’unificar el pensament de la humanitat. El 21% d’IVA cultural és una mostra més d’aquest afany governamental per anorrear la saviesa popular. Malgrat tot, i la previsible transformació a la qual es veurà obligada, l’eutrapèlia inherent a la condició humana cercarà la manera d’eludir l’opressió i lluitar pels nostres drets."

Damià Bosch (director,actor)

"No estic per res d’acord amb el 21% Cultural, la majoria de coses que es fan a l´illa són de caràcter "Amateur" i penso que el fet de que s’hagi de pagar aquesta quantitat farà que de cada vegada es puguin organitzar menys coses a Menorca , cosa que és perjudicial... sense cultura no som res!"

Montse Mercadal (músic, professora de cant, soprano)

"La pujada de l'IVA al 21% ha estat, evidentment, un dels factors principals que ha provocat que el consum cultural hagi baixat a tot l'estat espanyol a uns nivells preocupants. L'accés a la cultura ha de ser un dels motors per aconseguir millorar i fer progressar una societat que dia rere dia està obligada a ser més competent. La pregunta és per als governants: "Interessa una societat més pobre culturalment?"

La rebaixa recent del 21% al 10% en les compres d'obres d'art, encara que és una bona notícia, sona a broma i a presa de pèl. És aquest el consum cultural de les classes més baixes? És aquesta rebaixa la que esperen la majoria de ciutadans que accedeixen a productes culturals d'una manera habitual?"

Andreu Cardona (músic, violinista)

"Un IVA cultural del 21% no és més que el reflex de la visió que en tenen de la cultura: els beneficis intel·lectuals els converteixen en simple entreteniment i impossibilita poder contar amb una indústria cultural forta en la que poder recolzar els valors únics i diferencials de la nostra terra. La cultura és única a cada lloc del món i en una terra com Menorca en que s'entesten en motoritzar el turisme com modus vivendi, minimitzen el que podria ser el gran complement per resoldre què fem amb els turistes quan el sol s'amaga. Però amb aquest 21% d'IVA és gairebé impossible d'assumir. A més, tampoc afavoreix la creació i la recuperació cultural el fet que a l'estat espanyol no existeixi encara una llei de mecenatge."

Cris Juanico (músic, cantant)

"Un impost que incideix directament en la cultura, el que comporta és que no es consumeixi amb la regularitat que seria desitjable. Encarir l’art comporta menys consum, i menys gent que pot arribar a ella."

Marc Jesus (pintor)

"Crec que l'augment de l'IVA al 21% a la Cultura és un atac directe a la pròpia cultura, en totes les direccions i àmbits. En els temps que corren, gravar com es fa l’IVA cultural és un cop i un fre a la iniciativa cívica i social per generar activitat. A més que les entitats s'han vist afectades per les moltes retallades de l’Administració, és incomprensible que el Govern encara els incrementi l'IVA. És fals quan justifiquen que les despeses en Cultura és una activitat supèrflua que cal retallar o eliminar en temps de crisi. La Cultura, ara i sempre, és una inversió que assegura un millor futur."

Bep Joan Casasnovas (poeta, escriptor)

"El 21% d'IVA de l'art no hauria de ser un problema si el comprador se'n pogués desgravar la inversió, com es fa en molts altres països. Però com que no és així, s'aconsegueix encarir el producte i reduir el marge de benefici considerablement. També acaba essent un incentiu per al frau fiscal."

Carles Gomila (pintor)

"El 21% en cultura suposa matar-la lentament, i això es va notant en teatres on fa uns anys estaven plens, ara es veuen parcialment buits. La cultura és essencial per al poble, la societat necessita de la cultura per expressar-se, per aprendre, per divertir-se, per entretenir-se i mil coses més. La cultura també genera riquesa, també dóna llocs de treball, també serveix en el cas de Menorca com a reclam turístic. Amb la qual cosa sota el meu punt de vista, aquesta pujada desorbitada del 21% està suposant un mal molt gran, i un poble sense cultura no és res."

Simon Orfila (músic, cantant baix baríton) 

+ articles i entrevistes