Ses notícies d'en Nan

Articles i entrevistes de cultura i oci

Articles
Menorca, l’illa dels cinc sentits

23/10/15 

Sector quinari, nou model, via menorquina de creixement, evolució, territori, parc Bit... són definicions que van sortint als mitjans, xarxes socials, webs... És innegable que estem entrant dins un canvi, una nova manera d’entendre Menorca.

Els que vivim aquí tenim una manera pròpia de fer, estem units a l’illa d’una manera especial i la gent que ve ho percep inevitablement. 

Què ens uneix a Menorca d’aquesta manera tan especial? Podríem dir que els cinc sentits.

Els cinc sentits haurien de ser el referent amb els quals poder dissenyar aquesta nova manera de fer. Tenint en compte que bàsicament el que es proposa és viure del que fem a Menorca de manera natural, del que traspua la nostra gent, entitats, empreses...  de forma genuïna, es tractaria de crear un sistema per potenciar totes aquestes branques.

Ha de ser un model on es tingui en compte el producte alimentari, l’esport, el medi ambient, la cultura, els serveis, el patrimoni... i que siguin oferts i presentats tenint en compte els cinc sentits. A Menorca s’ha de venir a sentir, i açò es pot fer durant tot l’any. Cada any més perfils d’agrupacions, associacions o persones estan interessades en destins i productes que els aportin molt més que estar estirat al sol. 

De fet aquests “productes” ja s’ofereixen, sobretot per part d’iniciatives privades, però fins ara han estat tant sols un complement secundari de l’oferta tradicional. La mal anomenada “oferta complementària” va ser el nom que se li va donar a les propostes que en realitat són “l’oferta genuïna” de Menorca. Totes les ofertes han de ser complementàries entre elles i se les hi ha de dedicar els mateixos esforços.

Els cinc sentits seran els que ens faran sortir de la monotonia, però per aconseguir açò fa falta un pla amb organització i coordinació, on la societat participi activament amb un sistema nou, modern i propi.  

Menorca pot ser l’illa dels cinc sentits.

 

 

 

Siscu Riudavets

+ articles i entrevistes