Ses notícies d'en Nan

Articles i entrevistes de cultura i oci

Articles
Mite o realitat?

 15/2/16

Carolina Beltrán va presentar el passat 11 de febrer a la seu de l’Institut Menorquí d’Estudis un “petit gran llibre”, com es va dir a la mateixa presentació.

Sens dubte estem rallant d’un treball impecable per ser rigorós, amb dades objectives i pel plantejament de quin futur podem tenir a Menorca. 

“El model turístic menorquí: mite o realitat (1960-2015)” és un estudi sobre l’evolució del turisme a Menorca, conjugat amb altres sectors econòmics de l’illa, com són el camp o la indústria. 

Es pot considerar un manual i una petita introducció a la seva tesi, on el sector quinari i quaternari marquen el camí del futur de la nostra illa.

Aquest plantejament, fonamentat científicament amb dades i estudis, demostra que el sector quaternari i el sector quinari són els models on Menorca ha d’anar evolucionant. 

Estem xerrant de posar en valor tot allò que a Menorca ens identifica i ens fa ser únics. Açò ens podria fer ser més competitius, no dependre del sol i platja, crear marca pròpia...

Na Carolina ens ralla de fer feina dins aquest marc, però sense deixar de banda els altres sectors, claus també, per aconseguir un equilibri.

El sector quaternari engloba les noves tecnologies, la innovació... mecanismes que poden ajudar molt a la promoció i màrqueting de l’illa.

El sector quinari engloba una àmplia gama de serveis i valors: natura, patrimoni, gastronomia, serveis socials, esports, cultura, activitats, educació... són actius que no s’han de crear, ja els tenim fets, “només” ens falta potenciar.

Menorca ens ha donat i ens dóna cada dia tot el que valorem, crec que ara és el moment de donar a la nostra illa una mínima part del que ella ens ofereix. Només es tracte d’unir conceptes i crear un camí conjunt de futur.

Com diu Carolina Beltrán, la seva tesi no té un perfil polític concret, ja que pot encaixar en qualsevol manera de pensar. Les dades objectives i irrefutables demostren que és el camí a seguir.

El repte dels polítics crec que ha de ser consensuar una mateixa línea de treball, amb objectius a llarg termini i arribar a acords amb una mateixa fulla de ruta. 

Perquè aquests sectors s’implantin amb facilitat i puguin desenvolupar-se, s’ha de crear un entorn propici. Coordinar les activitats, cooperació, organització... són les primeres passes i fonament per consolidar els sectors, que siguin productius i atractius.

L’estudi està fet, s’ha de seguir estudiant, però mentrestant s’ha de posar en marxa una maquinaria amb determinació, acord, valentia i generositat per part de tothom.


Siscu Riudavets

+ articles i entrevistes
Sa cova de s'aigua