Ses notícies d'en Nan

Articles i entrevistes de cultura i oci

Articles
Quinari

 6/4/15

 

Heu sentit a xerrar del sector quinari? Als ja coneguts sectors primari (el camp), secundari (la indústria) i terciari (els serveis), s’hi ha afegit a aquest darrer el quaternari (les noves tecnologies de la informació) i el quinari, que engloba les indústries culturals i creatives, considerant-les així com a activitats econòmiques. Per saber més del tema, recomanem el llibre que pròximament editarà la menorquina Carolina Beltrán, doctora en Economia.

Trobem oportú des la nostra productora dedicada a potenciar Menorca i la seva gent, a donar la nostra opinió sobre aquest sector i la seva importància a l’illa. Rallarem de productivitat cultural i productivitat econòmica. 

Sabem que a Menorca es viu cada vegada manco del camp i la indústria i que es sobreviu cada vegada més del turisme. Des de fa anys es xerra de desestacionalitzar la temporada turística; el somni és allargar-la, quan en realitat s’escursa. 

Però com ho volem aconseguir, si el que venem i la marca Menorca va associada a “sol i platja”? Aquest producte l’ofereixen a multitud de destins turístics, amb millors serveis, millors preus, millors connexions aèries... Mentre s’està venent aquest “sol i platja”, a la cultura i altres activitats i serveis se li dóna un nom excloent, la mal anomenada “oferta complementària”.

El model que proposem no exclou el “sol i la platja”, simplement aquest passa a ser un dels valors afegits a altres propostes igual d’interessants i atractives, totes enfocades des de l’autenticitat de la nostra illa: OFERTA GENUÏNA DE MENORCA.

De turisme n’hi ha de molts de tipus, tants com persones o col•lectius. Menorca s’ha de llevar la bracerola del tot inclòs i crear una oferta pròpia. Serà única ja que ningú té el que tenim nosaltres. El turisme alternatiu, de natura i cultura pot revaloritzar l’illa. És un perfil de turista respectuós amb el medi ambient, les costums i tradicions autòctones, valora cada detall, s’implica i s’ informa. Dóna valor a la cultura del lloc que visita.

La nostra cultura, les activitats socioculturals, gastronòmiques, esportives... tot el que fem a Menorca és genuí perquè està emmarcat dins el nostre entorn, la nostra manera de fer i de ser. Per tant és una OFERTA GENUÏNA pròpia de l’illa.  Cada un dels productes que oferim s’enllaça amb un altre i el model es retroalimenta, funcionant cada un d’ells com a reclam i creant atenció i interès. Estem a les portes d’un model propi, un model en que es dóna valor al que realment som, sense copiar campanyes o oferta d’altres destins turístics. En aquest nou model, la indústria i el camp no han de quedar en un segon pla i oblidats com hi està ara la cultura, sinó que l’OFERTA GENUÏNA ha de saber englobar tots els sectors, ja que tots són essencials.

Amb els anys, ens hem acostumat ha conviure dins un sistema establert, com si fos l’únic, com si les regles de joc no es puguin actualitzar i modificar segons els nostres interessos. És imprescindible crear un model nou, on tothom es senti part important del projecte, on tots fem feina en la mateixa direcció. Un canvi de sistema, de gestió cultural i del sector, un plantejament valent, decidit a crear una manera pròpia i genuïna de viure i visitar la nostra illa. Menorca du molts anys amb el mateix concepte de turisme i de cultura, només es van canviant les polítiques segons siguin els governants. Seria necessari que tots els partits es posessin d’acord en dissenyar una mateixa ruta i sistema de feina a llarg termini.Referent a la part pròpiament cultural, des de la nostra productora i mitjançant la nostra agenda diària d’activitats a l’illa, podem veure la gran quantitat i varietat d’esdeveniments que hi ha a Menorca. Un element molt important per consolidar la cultura és integrar-la en el dia a dia, d’una manera propera i natural, amb l’ajuda i total implicació d’entitats, artistes, associacions... En aquest sentit fa falta una altra manera d’interpretar i presentar projectes i activitats culturals. Coordinar, ordenar els esdeveniments i que es valori la feina des d’una perspectiva moderna. És a dir, el destí de la cultura no només ha de ser per als qui la produeixen, no s´ha de fer “per fer” o per omplir currículum, sinó que s’ha de promoure i s’ha de captar l’atenció del públic, que és el destinatari real. Heu anat a un concert, obra de teatre, visita guiada, conferència... amb pocs assistents? De què serveix  programar una activitat si després hi va poc públic o només hi va l’entorn de familiars i amics? De que serveix trepitjar activitats en dia i hora? Les activitats socioculturals tenen sentit si el públic consumeix aquesta cultura, si hi ha interactivitat entre artistes, entitats i la societat implicada. Per tant, la comunitat cultural s’ha d’implicar per oferir un bon producte que traspassi l’entorn i la dimensió actual. I per açò és necessari tenir una estructura i un sistema que li permeti fer aquesta feina.

Tenim moltes associacions i entitats (algunes d’elles centenàries) que treballen moltíssim per presentar propostes culturals i d’interès social. Però ens sorgeixen alguns dubtes:

-La gran feina que s’està fent, és proporcional a la repercussió social a Menorca i fora?

-La manera que tenim ara de fer feina en cultura... ajuda en res a crear expectació, promoció, divulgació, interès... dins i fora de Menorca? 

-Es programen activitats per omplir expedient o realment amb un objectiu cultural per a que arribi a la gent? 

-Els recursos econòmics que s’hi destinen estan pensats amb una estratègia global? 

-Els espais culturals estan pensats per ser econòmicament rentables i culturalment productius? 

 -Quants projectes es queden pel camí per les traves, tràmits o dificultats del sistema administratiu? 

-Tenim tot tipus d’escoles formatives música, teatre, dansa, pintura... però una volta format l’alumnat, hi ha cap sistema per potenciar i millorar els coneixements? Invertim en formació i no en desenvolupament cultural?

-Quants projectes es fan, sense arribar al nivell real de qualitat per manca d’equipament o mitjans?

-El sistema actual incita al conformisme cultural?

Pensam que el sistema actual fa anys que no és culturalment productiu i econòmicament a Menorca només esperam l’arribada de juliol i agost. Evolucionem?

I si ho mirem des d’altres perspectives? Per una banda, promocionalment, és més fàcil vendre un producte si és únic, amb personalitat pròpia, que si és imitació o si ja hi ha una oferta similar. D’altra banda, històricament, després de les crisis hi sol haver un esclat cultural, ja que sorgeix la necessitat de crear, transmetre, expressar... Amb aquests precedents, perquè no convertir Menorca en un punt de trobada per a aquest esclat?

Unir projectes i objectius és la manera de culturitzar i aconseguir majors quotes de productivitat cultural.  D’aquesta manera serem atractius també fora la nostra illa o podrem també potenciar el nostre entorn per a que artistes, entitats o empreses de fora vulguin venir a l’illa a crear, a preparar-se, a debatre... La interacció entre aquestes persones i les d’aquí enriqueix, motiva i crea marca de l’illa amb continguts culturals i promocionals que no caduquen en el temps. Es pot fer de Menorca una illa cultural, un lloc on es concentri i esclati la cultura.

Valorem el que tenim a l’illa, però de veritat, amb accions, fets i entusiasme. Convertim el sector quinari en l’impuls per donar forma i crear l’ OFERTA GENUÏNA DE MENORCA. La música, les arts escèniques, els museus, l’artesania... Unim-los i fem força amb els altres sectors, amb el camp, amb els esports, amb la gastronomia... amb tot allò que ens fa menorquins. Què millor que posar tota la creativitat, les emocions i el patrimoni illenc com a marca pròpia! Marca “Menorca”.

 

 

 

Siscu Riudavets 


+ articles i entrevistes
Sa cova de s'aigua