Concurs narració i conte Àngel Ruiz i Pablo

Esdeveniment passat
Es Castell - Concurs
dilluns 14 de març 2022 - 09:00 a 13:00
Plaça Esplanada, 5

Detalls

BASES XXII PREMI DE CONTE ÀNGEL RUIZ I PABLO

(per a al·lots i al·lotes de 9 a 15 anys)

-Escriure un conte de tema lliure, amb una extensió mínima de dos fulls imàxima de quatre, en mida DIN-A4. Hauran d’estar manuscrits amb bona cal·ligrafia o mecanografiats a doble espai.

-Hi haurà un únic guanyador amb una edat compresa entre els 9 i 12 anys, que rebrà un premi valorat en 100,00€.

-Hi haurà un únic guanyador amb una edat compresa entre els 13 i 15 anys, que rebrà un premi valorat en 150,00€.

 

 

BASES XX PREMI DE NARRACIÓ CURTA ÀNGEL RUIZ I PABLO

(per a al·lots i al·lotes de 16 a 18 anys)

-Escriure una narració curta en castellà o català. Temàtica lliure, amb una extensió com a màxim de 10 fulls en paper de mida DIN-A, mecanografiats a doble espai.

-Hi haurà un únic guanyador que rebrà un premi en metàl·lic de 180,00 €.

 

 

-CONDICIONS GENERALS DELS PREMIS:

-1.- Aquest premi està organitzar per LA RADIO MUNICIPAL ES CASTELL i el propi Ajuntament.

-2.- La decisió del jurat es donarà a conèixer el 23 d’abril.

-El lliurament dels premis, en un acte públic a celebrar a l’Ajuntament des Castell, el proper dia 23 d’abril a les 19:30 hores.

-3.- El jurat estarà format per tres persones, presidirà la regidor de Cultura en representació de l’Ajuntament, dues relacionades amb el mon de la docència, i un col·laboradors de Radio Es Castell. Els organitzadors dels premis es reserven el dret a quedar-se els treballs guanyadors, i la possibilitat de la seva edició als mitjans de comunicació o en format de llibre. El fet de presentar els treballs a aquest concurs, indica l’acceptació d’aquestes bases per part dels autors o autores, i, en el seu cas, el de les persones responsables dels menors d’edat.

-4.- El termini de presentació de les obres serà el dia 14 de març 2022 fins a les13:00 hores.

-5.- Els treballs s’han d’adreçar a RÀDIO ES CASTELL, la direcció de la ràdio és la del departament de Cultura, plaça Esplanada, 5. 07720 Es Castell. També es poden portar personalment.

-6.- S’han de presentar tancats, dins d’un sobre, sense signar. Dins aquest sobre, un altre de petit que dugui escrit el títol del treball i dins el nom i llinatges de l’autor o autora, la seva adreça, la seva edat, i un numero de telèfon, així com el nom del centre on està estudiant si es el cas.

pujar