Jornades de medi ambient

Esdeveniment passat
Maó - Jornada
dijous 15 de desembre 2022 - Tot el dia
Seu de l'Institut Menorquí d'Estudis

Detalls

La Societat d’Història Natural de les Balears i la Universitat de les Illes Balears organitzen les VIII Jornades de Medi Ambient de les Illes Balears amb el següent programa:

Dijous 15 de desembre

 9:00-9:30: Acreditacions dels inscrits. Recollida de material.

9:30-10:00: Inauguració de les Jornades.

10:00-11:00: CONFERÈNCIA. F. Xavier Niell (Universidad de Málaga). La diversitat, com es calcula, té un abast conceptual limitat.

11:00-11:30: Pausa / cafè.

 

Sessió: Ecosistemes i recursos marins:

11:30-11:42. Pasini, N., Ferrari, A., Amaro Ramírez, S., Cariani, A., Piattoni, F., Sobrino, I., Costantini, F. y Ordines, F. ¿Son las Islas Baleares una región aislada genéticamente para la raya Myliobatis aquila?

11:42-11:56. Pasini, N., Ferragut, J.F., Terrasa, B., Amaro Ramírez, S. y Picornell, A. Diversidad genética como una herramienta para diagnosticar la eficacia de una Zona de Protección Pesquera: salmonete de roca Mullus surmuletus como especie modelo.

11:56-12:08. Muñoz, A., Mallol, S., Bolado, I., Movilla, J., Cefalì, M.E., Baena, I., de la Ballina, N.R., Morató, M. i Díaz, D. Projecte pilot per a l’avaluació de les taxes de supervivència dels juvenils de llagosta vermella (Palinurus elephas) alliberats de la pesca de tremall a Menorca (LANGALP).

12:08-12:20. Cerrato, M.D., Mir, P.M., Ferriol, P., Gil, L., Monserrat-Mesquida, M., Araujo, O., Tejada, S., Pinya, S. and Sureda, A. Oxidative stress response in the seaweed Padina pavonica associated to the invasive Halimeda incrassata and Penicillus capitatus.

12:20-12:32. Cefalì, M.E., Movilla, J., Verdura, J., Sales, M., Cebrian, E., Tomás, F., Reñones, O., Sintes, J., Molina, S., Bolado, I., Pons-Fita, A. y Ballesteros, E. Programa de seguimiento científico de la Estación de Investigación “Jaume Ferrer”: Evolución temporal de la cobertura de algas exóticas potencialmente invasores.

12:32-12:44. Alomar, C., Cefalì, M.E., Movilla, J., Rios-Fuster, B., Fagiano, V. and Deudero, S. Monitoring plastics in coastal waters of a Biosphere Reserve: Case Study in Menorca.

12:44-12:56. Valls, M., Farriols, M.T., Guijarro, B., Massutí, E. and Ordines, F. Effect of Menorca Channel fishing grounds protection on the diet of the stripped red mullet (Mullus surmuletus) and the comber (Serranus cabrilla).

12:56-13:30. CONFERÈNCIA. García, M. Tendidos eléctricos y avifauna.

13:30-16:00: Pausa / dinar.

16:00-17:00. CONFERÈNCIA. Cebrian, E., Ballesteros, E., Santamaría, J., Verdura, J., Golo, R., Cefalì, M.E. i Movilla, J. Tot el què hem après durant 20 anys d’estudi de les macroalgues marines invasores a Balears.

17:00-17:12. Solomando, A., Cohen-Sánchez, A., Ferriol, P., Gil, L., Mateu-Vicens, G., Tejada, S., Pinya, S. i Sureda, A. Presència i caracterització dels plàstics a les platges de Menorca: Holothuria tubulosa com organisme indicador.

17:12-17:24. Fagiano, V., Compa, M., Alomar, C., García-Marcos, K. and Deudero, S. Could a marine protected area be a hotspot for plastic pollution? The case study of Cabrera MPA and Columbretes (NW Mediterranean Sea).

17:24-17:26. Bibiloni-Socias, M., Guijarro, B., Dominguez-Petit, R., Valls, M. and Ordines, F. Biology, fecundity, age and diet of large-scaled gurnard Lepidotrigla cavillone (Lacèpede, 1801) from the Balearic Sea (Western Mediterranean).

17:26-17:38. Farriols, M.T., Pons, B., Ordines, F., Sánchez-Zulueta, P. i Massutí, E. Avaluació de l’estat de conservació de les comunitats bentòniques explotades per la pesca de ròssec a les Illes Balears.

17:38-17:50. Farriols, M.T., Irlinger, C., Ordines, F., Palomino, D., Marco-Herrero, E., Soto-Navarro, J., Jordà, G., Mallol, S., Díaz, D., Martínez-Carreño, N., Díaz, J.A., Fernández-Arcaya, U., Joher, S., Ramírez-Amaro, S., de la Ballina, N.R., Vázquez, J.T. i Massutí, E. Signes de recuperació dels fons de rodòlits d’ençà de la prohibició de la pesca de ròssec al LIC del Canal de Menorca (Mediterrani occidental).

17:50-18:02. Alomar, C., Compa, M., Fagiano, V., Álvarez, E., Valencia, J.M. and Deudero, S. Evaluating microplastics loads in an Integrated Multi-Trophic Aquaculture Systems.

18:02-18:32. Pausa / cafè. 18:32-18:44. Compa, M., Alomar, C. and Deudero, S. Risk Assessment of Microplastic Ingestion in the western Mediterranean Sea Using Multiple Bioindicator Species in a Marine Protected Area.

18:44-18:56. Brotons, J.M., Cerdà, M., Pirotta, E., Álvarez, D. y Rendell, L. Identificación de una zona de cría de cachalote (Physeter macrocephalus) en aguas abiertas del norte de Menorca, hábitat crítico a proteger. Sessió: Gestió Ambiental 18:56-19:04. Mir Socías, F. i Amengual Mariscal, R. Avançant cap a la cartografia del futur.

19:04-19:30. Sessió de pòsters

19:30. Fi de sessió

 

 

Divendres 16 de desembre

 9:30-10:30. CONFERÈNCIA. Gràcia, F. i Fornós, J.J. Les coves subaquàtiques litorals de Mallorca: 50 anys de recerques.

Sessió: Botànica i ecologia terrestre:

10:30-10:42. Mangado-Mier, E., Rita, J. i Jurado-Rivera, J.A. Identificació molecular basada en seqüències d’ADN d’espècies de plantes invasores a l’illa de Mallorca.

10:42-10:54. Mir-Rosselló, P.M., Cerrato, M.D., Salom-Vicens, L., Ribas-Serra, A., Cortés-Fernández, I., Gil, L. i Sáez, L. La Briologia a les Illes Balears: revisió del passat, estat actual i visions de futur.

10:54-11:06. Fraga-Arguimbau, P., Carreras-Martí, D. Mascaró-Sintes, C., Pallicer-Allès, X., Seoane- Barber, M. i Truyol-Olives, M. Els inventaris florístics de les finques en custòdia agrària de Menorca: una informació pel coneixement i la gestió de la flora vascular i dels hàbitats.

11:06-11:18. Fraga-Arguimbau, P., Carreras-Martí, D. Mascaró-Sintes, C., Pallicer-Allès, X., Seoane- Barber, M. i Truyol-Olives, M. La delimitació d’àrees sensibles per a la flora amenaçada (DASFA), una eina per a la conservació de la flora de Menorca.

11:18-11:48: Pausa / cafè.

11:48-12:00. Fraga-Arguimbau, P. Catalogació i caracterització de la flora vascular invasora a Menorca.

12:00-12:12. Fraga-Arguimbau, P. Cultivars de meló (Cucumis melo L.) de cultiu tradicional a Menorca: resultats d’una primera prospecció Sessió: Col·leccions científiques, entitats i documentació naturalística

 

12:12-12:24. Pons, G.X., March, J., Vicens, D., del Valle, L. i McMinn, M. Les pioneres de la Societat d’Història Natural de les Balears.

12:24-13:00 Sessió de pòsters.

13.00-16:30: Pausa / dinar. Sessió: Zoologia i ecologia terrestre

16:30-17:00. CONFERÈNCIA. Perelló, E., Llobet, R., Lassnig, N. i Pinya, S. Biodibal: ciència, turisme i biodiversitat.

17:00-17:12. Pinya, S., Truyols-Henares, F., Guasch, S. i Perelló, E. Xarxa de seguiment de lepidòpters nocturns a les Illes Balears.

17:12-17:24. Barceló, C., González, M.A., López-Mercadal, J., Escandell, R., García-Febrero, O., Triay, R., Coll, E., García, M., Miranda, M.À. i Gutiérrez-López, R. Diversitat i possibles impactes dels ectoparàsits sobre les aus de Menorca.

17:24-17:26- Colom, P., Traveset, A., Estradé, S. i Stefanescu, C. Dues dècades de seguiment de papallones a Menorca: Que n’hem après?

17:26-17:38. González, M.A., Barceló, C., Alorda, B., Salas, P., Mestre, F., Homs, C., Ruiz Pérez, M. and Miranda, M.À. Development of non-destructive electronic systems for the monitoring of insects as bioindicators in remote areas of natural interest in the Balearic Islands

17:38-17:50. Serra, P.E., Lana, A., Hervías-Parejo, S. i Traveset, A. Automated pollination monitoring: a method that provides complementary information in community-level studies.

17:50-18:02. Reus-Viver, J. Oecanthus dulcisonans (Gorochov, 1993) (Orthoptera: Gryllidae: Oecanthinae) a les Balears. Utilització de la bioacústica com a eina taxonòmica

18:02-18:30 Cloenda

 

 

Localització

Camí des Castell, 28

Jornades de medi ambient

 

 

 

Què fer a Menorca - Qué hacer en Menorca

Consulta a l'agenda més activitats culturals!

pujar