Miguel Seguí Mercadal

Maó - Exposició
divendres 09 de setembre 2022 - 09:00 a 14:00
Arxiu d'Imatge i So de Menorca

Detalls

Exposició de fotografies de Menorca de Miguel Seguí Mercadal.

Del 2 d'abril a l'11 de setembre.

Horari d'obertura de dilluns a divendres de 9 a 13 h. De dimarts a dijous de 17 a 20 hores.

Horari a partir del 6 de juny: de dillunsa a divendres de 9 a 14 hores. Dimarts de 15 a 20 hores

 

Mostra fotogràfica que ha preparat l’Arxiu i que s’ha construït a partir de còpies fotogràfiques originals en blanc i negre que el senyor Miguel Seguí Mercadal va fer a principis dels anys setanta, que ens permeten veure com era i com ha canviat la nostra illa. S’hi poden trobar imatges del port de Maó i d’altres indrets de la nostra illa, retrats i una mostra de la seva fotografia aèria. Miguel Seguí Mercadal va néixer a Maó el 10 d'abril de 1927. Tot i ser tècnic meteoròleg de professió, va dedicar molts anys al món de la fotografia i va muntar, a començaments dels anys seixanta, una botiga de fotografies al carrer de Ses Moreres de Maó juntament amb Adolfo Coll. Més endavant posaria en marxa també una petita sala d'exposicions. A més, durant els anys 60 i 70 es va dedicar també al món de la televisió, fent reportatges sobre la nostra illa. De fet, va ser el primer realitzador de reportatges de Televisió Espanyola a Menorca. Ja fa uns anys que Miguel Seguí Mercadal va dipositar el seu fons, de més d’11.000 fotografies de diferents formats (positius i negatius en diferents suports), a l’AISM per a la seva conservació i la posada a l’abast de la ciutadania menorquina. El conjunt inclou un gruix molt destacat de fotografies que abasten un període comprès entre les dècades dels seixanta i noranta del segle passat. La seva mirada fotogràfica se centrava principalment en el paisatge de Menorca amb la clara intenció de reflectir els canvis i les transformacions de diferents indrets de l'illa sempre pensant en el valor testimonial que aquestes imatges podrien acabar tenint per a les generacions futures. El senyor Seguí va realitzar una sèrie molt completa de fotografies aèries que ell prenia en els seus habituals vols en l'avioneta d'un amic seu al voltant de tota la costa i interior de l'illa. Així mateix, les fotografies de Miguel Seguí mostren també el seu interès per tot allò que forma part del paisatge illenc: l'arquitectura urbana i rural, les restes arqueològiques, elements etnològics i la seva gent.

 

Localització

Can Victori - Camí des Castell, 28

Miguel Seguí Mercadal

 

pujar