Seminari d'història medieval

Esdeveniment passat
Maó - Jornada
dissabte 28 d’octubre 2023 - Tot el matí
Ateneu

Detalls

2n SEMINARI D'HISTÒRIA MEDIEVAL DE MENORCA
SOCIETAT, ECONOMIA I INSTITUCIONS

Programa
09:30-09:45 h
OBERTURA I PRESENTACIONS


09:45-11:00 h PONÈNCIA INAUGURAL
MENORCA A LA BAIXA EDAT MITJANA: Una economia basada en la ramaderia llanera.
Antoni Riera Melis (Universitat de Barcelona / Institut d'Estudis Catalans)


11:00-11:40 h SESSIÓ l: L'ARQUEOLOGIA ALTMEDIEVAL
Moderador: Jordi Saura Nadal
LES PRIMERES CRISTIANES DE MENORCA (s. IV-VII): Protagonismes i silencis.
Jordina Sales Carbonell (Universitat de Barcelona)
LES NECRÒPOLIS ANDALUSINES DE MENORCA O LA IMPERIOSA NECESSITAT DE CONTROLS
ARQUEOLÒGICS PREVENTIUS
Elena Sintes Olives (lnstitut Menorqui d'Estudis)


11:40-12:00 h Debat posterior a la Sessió I


12:00-12:30 h Coffee Break


12:30-14:00 h SESSIÓ Il: LLETRES DES DE MENORCA. CARTES I DOCUMENTS
A LA BAIXA EDAT MITJANA (segles XIV-XV)
Moderador: pendent de confirmar


PROTAGONISME ECONÒMIC DE MENORCA AL COMERÇ INTERNACIONAL: El carteggio de l'Archivio
Datini (s. xIv-xV).
Coral Cuadrada Majó (Universitat Rovila i Virgili) i Daniel Piñol Alabart (Universitat de Barcelona)


CARTES DE BARCELONA A MAÓ. Amor i negocis en la correspondència de na Suau
Mireia Comas Via (Universitat de Barcelona)

A LA RECERCA D'EN GUILLEM SAGRERA. Anàlisi documental i exemple d'estudi d'un captiu de
Menorca.
Begoña Pons Seguí (Universitat de Barcelona)

JAUME COMES, NOTARI DE CIUTADELLA. Estudi d'un volum notarial menorqui del segle Xv.
Jordi Saura Nadal (Institut de Recerca en Cultures Medievals - Universitat de Barcelona)


14:00-14:20h Debat


Clausura de les Jornades a càrrec de la presidenta de l'Ateneu, Dra. Margarita Orfila.
 

 

Localització

Sa Rovellada de Dalt, 25

Seminari d'història medieval

 

 

pujar