VI premis Joan F. López Casasnovas

Esdeveniment passat
Menorca - Concurs
dilluns 20 de novembre 2023 - Tot el dia

Detalls

VI PREMIS JOAN F. LÓPEZ CASASNOVAS A LES MILLORS CODOLADES DE MENORCA 2023

BASES:

1. Les codolades

La codolada és, juntament amb la glosa, una de les composicions poètiques populars més característiques de la literatura oral menorquina. A diferència d'aquesta, de generació generalment improvisada, la codolada és una composició "de colze", que acaba essent memoritzada amb la finalitat de reproduir-se oralment, motiu pel qual en cas d'escriure's, ho fa -com la glosa- amb la màxima aproximació possible al llenguatge oral.

No té una estructura predefinida, de manera que poden variar tant el nombre de síl:labes per mot (vers) com el nombre de mots per estrofa i, si n'hi ha més d'una, el nombre d'aquestes. En qualsevol cas, els versos de la codolada són apariats, el darrer dels quals pot quedar sense rima, i anisosilàbics (barregen mesures silàbiques diferents al llarg de la mateixa composició).

De temàtica diversa, moltes codolades es caracteritzen pel seu to humorístic, ironic i fins i tot, sarcàstic, havent-n'hi un bon enfilall que s'endinsen en el surrealisme,

Aquestes, que anomenam "desbaratades", moltes de les quals suposen l'autèntica imatge viva de la codolada per a molts de menorquins, fan succeir, en paraules de Joan F. López Casasnovas, "un embaulament d'imatges irreals (..), superadores de la realitat, assolint gairebé el pur automatisme psíquic" fins al punt de suposar "un trencament absolut de la lògica del llenguatge" per a esdevenir "sorprenents en la mesura que el pensament o el Ilenguatge en libertat atenyen associacions insòlites".

 

2. El Premi a la millor codolada de Menorca

Els Premis Joan F. López Casasnovas a les Millors Codolades són organitzats per l'Associació de Vesins s'Enclusa, de Ferreries, i consten d'una dotació econòmica de cinc-cents (500) euros que es reparteixen de la manera següent:

Tres-cents (300) euros per al guanyador.

Cent vint-i-cinc (125) euros per al segon classificat.

Setanta-cinc (75) euros per al tercer classificat.

Hi pot participar qualsevol persona.

Cada aspirant pot presentar un màxim de tres obres.

 

3. Requisits de les obres

Han de constar d'un mínim de vuitanta (80) mots (versos) cadascuna i disposar d'alguna de les estructures i patrons de rima habituals de la codolada menorquina.

D'entre aquestes, la més típica -però no obligatòria- és la de peu trencat, amb versos llargs (entre set i nou sí:labes) o curts (entre quatre i cinc), que s'alternen sense patró fix.

Es valorarà, així mateix, la creació d'una història a través del text.

Han d'estar escrites en català, en modalitat menorquina d'acord amb el seu registre oral.

Han de ser inèdites.

 

4. Lliurament d'obres

Es poden lliurar en qualsevol biblioteca pública de Menorca.

S'han de liurar en paper (amb cinc còpies).

Les obres i les dades dels aspirants s'han de lliurar en dos sobres tancats i separats amb el contingut següent:

SOBRE A. Ha de dur, al damunt, la inscripció "I Premi a la millor codolada de Menorca' i la del pseudònim de ľautor o autora, a més de contenir la documentació següent:

○ L'obra que es presenta al concurs (en cinc còpies)

SOBRE B. Ha de dur, al damunt, la inscripció "1 Premi a la millor codolada de Menorca" i la del pseudònim de l'autor (el mateix que al sobre A), i ha de contenir la documentació següent:

○ Nom illinatges de l'autor o autora

Fotocòpia del DNI de l'autor o autora.

Títol de l'obra i pseudònim amb què es presenta

Domicili de l'autor o autora, a més de l'adreça electrònica i un telèfon de contacte.

 

5. Termini de lliurament de les obres

Fins al 15 de desembre de 2023.

 

6. Jurat

Estarà format per un secretari nomenat expressament per I'Associació de Veins i de cinc persones qualificades en la matèria.

El jurat deliberarà fins a designar tres obres finalistes, d'entre les quals s'escolliran la primera, segona i tercera classificades. A més, podrà atorgar les mencions honorífiquesque consideri escaients.

El veredicte del jurat es farà públic dia 17 de gener de 2024.

pujar