Accés usuaris

Avui a la Nit

No hi ha activitats per a aquesta franja horària.
Veure més cites

Política de privacitat

DAU Produccions S.L. que desenvolupa la seva activitat a través de d'aquesta pàgina web (www.nanventura.es), amb domicili C/ Degollador, 83 1º P - 07760 - Ciutadella de Menorca (Illes Balears), informa als seus usuaris la seva Política de Protecció de Dades de Caràcter Personal dacord amb la legislació vigent en aquesta materia. Dau Produccions S.L. podrà modificar la present política així com ho convingui, sempre amb el vist i plau de la legislació vigent.

Dades d'usuari

L'usuari accepta que les dades personals facilitades per ell o que es facilitin en un futur a Dau Produccions S.L., poden ser objecte de tractament en un fitxer de dades de caràcter personal que podran ser utilitzats per a la creació d'estadístiques.

Els arxius creats amb aquesta finalitat seran titularitat i responsabilitat de Dau Produccions S.L. El titular de les dades tindrà en tot moment dret a accedir als arxius automatitzats, podent també exercir els drets de rectificació i cancel·lació de dades. Amb aquesta finalitat, haurà de dirigir una carta signada pel titular de les dades a l'adreça social de Dau Produccions S.L., indicada a la part superior d'aquesta pàgina, adjuntant una còpia del Document Nacional d'Identitat i indicant el domicili del titular amb la finalitat que Dau Produccions S.L. li remeti la confirmació de la seva actuació conforme a la seva sol·licitud.

El lliurament de les dades requerides per www.nanventura.es per dur a terme el servei contractat és obligatòria, podent Dau Produccions S.L. denegar el servei a l'interessat que no faciliti aquestes dades.

Consentiment per al tractament i cessió de les seves dades personals serà revocable en tot moment, entregant una comunicació escrita al responsable dels fitxers a l'adreça indicada a dalt. Aquesta comunicació haurà de realitzar-se mitjançant la remissió d'una carta signada pel titular de les dades, indicant el seu domicili i adjuntant una còpia del seu DNI o NIF.